Ümara ja kandilise puitbriketi tootmisprotsess

Puitbriketi tooraineks on saepuru, mingeid muid aineid ei lisata. Brikett saadakse saepuru hüdrauliliselt kokku pressides. Meie kasutame palju termotöötluse saepuru, tulenevalt sellest on meie toodang konkurentidega võrreldes tumedam ning kõrgema kütteväärtusega.